fbpx

Eğitmenlerimiz

Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU
Psikiyatri Uzmanı - Merkez Başkanı
Eğitim Lise: TED Ankara Koleji Üniversite: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanlık
Prof. Dr. Ayşe YALIN
Psikolog - Merkez Kurucu Üyesi
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı,
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1986 Tez Konusu: “Suçlu Çocuklar” Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erişkin Psikiyatrisi Uzmanlık Eğitimi Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Prof. Dr. Engin Dudu TURAN
Ünvanlar Psikiyatri Profesörü - Ankara Adliyesi Yeminli Bilirkişisi
Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1970-1976) Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı (1976-1979), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN
Psikiyatri Profesörü, Bireysel Psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi
Eğitim Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1975) Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD (1976-1979) Uzmanlık sonu: Londra Üniversitesi Bethlehem Royal ve Maudsley
Psk. Burçin Büyükkaradağ
Klinik Psikolog
Üniversite: Işık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü (Tezli)
Psk. Cansu Güney
Klinik Psikolog
Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü
Psk. Eda Gökpınar
Klinik Psikolog
Üniversite: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji
Psk. Seray SAĞINDA YAZICIOĞLU
Klinik Psikolog
Üniversite: İstanbul kültür Üniversitesi- Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji
Dr. Sefa COŞĞUN
Psikiyatri Uzmanı
Eğitim Üniversite: Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi, (2007-2013) İhtisas: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2014-2018 Sefa Coşğun, tıp eğitimimi Abant İzzet Baysal
Psk. Gamze DURNAGÖZ GEYİK
Uzman Klinik Psikolog
Eğitim Lisans: Ufuk Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Uzmanlığı Lisans öğrenimi sırasında Gazi Üniversitesi
Psk. Dilan ÇELİK
Uzman Klinik Psikolog
Eğitim Lisans: Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Uzman Klinik Psikolog Dilan Çelik,
Psk. Ulaş IŞIK
Psikolog
Eğitim Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi
Psk. Ekin ÖZAKSOY ALMBAIDHEEN
Uzman Klinik Psikolog
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2010 Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Uzmanlığı (Klinik Sağlık Psikolojisi),
Psk. Ali TURAN
Uzman Klinik Psikolog
Lisans:  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, İngilizce Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı,
Psk. Deniz DURSUN
Uzman Klinik Psikolog
Lisans:  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı,
Psk. Gizem Gürleyen
Klinik Psikolog
Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji
Psk. Nihal TURAL
Uzman Klinik Psikolog
Üniversite: Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü
Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü
Psk. Dr. Nursen ORAL
Psikolog Doktor
Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik
Dr. Mustafa TATLI
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce)
Uzmanlık: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi