Eğitmenlerimiz

Psk. Ceren Şimşek
Psikolog
Eğitim Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klinik Psikoloji Tezli
Psk. Nevin Avcı
Psikolog
Eğitim Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji Uzmanlığı 1990-1993 yılları arasında, Ankara
Psk. Ali Turan
Psikolog
Eğitim Lisans:  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, İngilizce Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji
Doç Dr Vahap Ozan KOTAN
Psikiyatri Uzmanı
Eğitim Lise: Ankara Fen Lisesi Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Psk. Deniz Dursun
Psikolog
Eğitim Lisans:  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji
psk Hande Cesur
Psikolog, İletişim Uzmanı
Eğitim Üniversite:   Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu Hande Cesur 1999 yılı itibariyle,
Psk. Suna Alpaslan
Psikolog
Eğitim:  Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE, İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora: Ege Üniversitesi,
Dr. Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. seda çelik
Psikiyatri Uzmanı
Lise: Eskişehir Fen Lisesi Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Türk Tabibler Birliği, Grup Psikoterapileri Derneği,
psk şeyda kutsal
Psikolog
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Tez Çalışması: Psikiyatrik Bozukluğu Olan ve Olmayan Kadınlarda Adet Öncesi Belirtilerin Karşılaştırılması
Psk. Uğur Sayal
Psikolog
Eğitim Üniversite: Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Eğitimi, Albert Ellis
Psk. Nese Nizamettinoglu
Psikolog
Lise: Çağrıbey Anadolu Lisesi Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Adnan Menderes Üniversitesi, Klinik Psikoloji Programı Üniversite ve yüksek lisans
Psk Gizem Gürleyen
Psikolog
Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Lisans
Psk. Hatice Karatepe
Psikolog
Üniversite: Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Rotterdam Erasmus University, Hollanda, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi,
Psk. Nihal Turan
Psikolog
Üniversite: Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü Uzman klinik Psikolog Nihal Tural, Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü ve
Nil Ateşoğlu
Eğitim Psikolojisi Uzmanı
Eğitim: Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Eğitim Psikolojisi Bölümü Ankara
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi  Uzmanlık: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi: Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Yakınlarının Tükenmişlik ve Stresle
Psikolog - Merkez Kurucu Üyesi
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı,
Psk. Dr. Nursen Oral
Psikolog Doktor
Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı,
Uzm. Psk. Pınar Çakır Ataman akademi
PsikologKlinik Psikolog, Psikodrama Terapisti
Eğitim: Üniversite:  Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim
Psk Pınar Daldikler
Psikolog
Lise: Mustafa Kemal Lisesi Üniversite: Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Üniversite eğitimi sırasında stajını Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde
Dr. Mustafa Tatlı
Psikiyatri Uzmanı
Lise: Konya Karatay Anadolu Lisesi Üniversite: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce) Uzmanlık: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve