fbpx
Psk. Eda Gökpınar
Psk. Eda GÖKPINAR
Klinik Psikolog

Eğitim

  • Üniversite: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
  • Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümü bitirme projesini “Özel ve Devlet Hastanelerinde Çalışan Doktorların İş Doyumu ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu projesi ile tamamladı.

Lisans öğrenimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı. Lisans öğrenimi sırasında bir çok Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü olarak yer aldı. Kartalite Yaşam Merkezi’nde Anne ve Çocuk Sağlığı bölümünde Ebeveyn Tutumları Çalışması ve Fenerbahçe Çeçen Kampı Travma ve Çocuk Psikolojisi Çalışması bu sosyal sorumluluk projelerindendir.

Lisans Öğrenimi sırasında Grup Terapileri ve Psikodrama etkinliklerine yardımcı terapist olarak katıldı.

Temmuz 2011 yılında NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde staj yaptı. Ağustos 2011 – 2014 yılları arasında  NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde psikolog olarak görev aldı.  Ekim 2011  yılında Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi’ni tamamladı. Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı  (Tezli) tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını almaya hak kazandı.

Mesleki ilgi alanları arasında çocukluk ve ergenlik dönemi ruhsal sorunları, kognitif ve davranışçı terapi uygulamaları, çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ihmal ve istismara uğramış çocuklar , kısa süreli grup terapileri, duygudurum bozuklukları  yer almaktadır.

Eda Bağcı; MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Vienna Test System,  WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi), Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Alıcı Dil Testi, Gessel Zihinsel Gelişim Testi, Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Burdon Dikkat Testi, Goodenough Harris Resim Çizme Testi, Tematik Algı Testi (TAT),  Porteus Zeka Testi, Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III), Stanford Binet Zeka Testi , Standardize Mini Mental Test,  Cat, M- Chat ( çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği ) ve bir çok klinik ölçek ve envanterlerini uygulayabilmektedir.

Üniversite: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji