fbpx
Psk. Dr. Nursen ORAL
Dr. Psk. Nursen ORAL
Psikolog Doktor

Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı
Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Doktorası


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nü şeref öğrencisi olarak bitirdi. 1986-1988 yılları arasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 1988 -2006 yılları arasında da Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikolog olarak görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Psikiyatri Ana bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Ankara Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. Türk Psikologlar Derneği Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında MMPI Uygulama ve Yorumlanması alanında eğitimler verdi.

Bilişsel-davranışçı Terapiler Derneği’nde bilişsel-davranışçı terapiler eğitimini ve Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından düzenlenen Aile Terapileri eğitimlerini tamamladı. Nöropsikolojik değerlendirme alanında kullanılan birçok testle ilgili eğitimler aldı.

Psikolog Dr. Nursen Oral, meslek hayatına 2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir

Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı
Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Doktorası