fbpx
Prof. Dr. Engin Dudu TURAN
Prof. Dr. Engin Dudu TURAN
Ünvanlar Psikiyatri Profesörü - Ankara Adliyesi Yeminli Bilirkişisi

Eğitim

  • Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1970-1976)
  • Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı (1976-1979), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi (1979-1983)

1954 doğumlu Engin Dudu TURAN, 1970 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun olup aynı yıl hem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlamış hem de Ankara İlk- öğretmen Okulu fark sınavlarını vererek, ilkokul öğretmeni olmaya hak kazanmıştır. 1976 yılında Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra; önce Adli Tıp, sonra Psikiyatri Klinikleri’nde uzmanlık eğitimi almıştır. “Alkol Bağımlılarında Kromozom Bozuklukları” adlı tezi ile Psikiyatri Uzmanı olmuştur. Kayseri Devlet Hastanesi’nde 1983-1985 yıllarında zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden; Psikiyatri Anabilim Dalı’nı kurmak üzere davet almıştır. 1985-1987 yıllarında bu görevi yürütmüştür. 1987 yılında Ankara’ya dönerek; önce Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri’ne, sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’ne girmiştir. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Crownswille Psikiyatri Hastanesi’nde Geropsikiyatri (Yaşlı Ruh Sağlığı) konusunda eğitim almış; dönüşünde Doçent olarak Geropsikiyatri üzerine yoğunlaşmıştır.

Uzun yıllar Adli Psikiyatri, Psikozlar, Uyku Bozuklukları, Geropsikiyatri konularında çalıştıktan sonra, Ankara’daki ilk Geropsikiyatri Birimi’ni kurmuştur. 2001 yılında ise Profesör ünvanını alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmaya devam etmiştir.

Psikiyatrinin çeşitli alanlarında araştırmalar yapmış, makaleler yazmış, yayın yapmıştır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Psikoloji ve Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans programlarında görev alarak dersler vermiş, tezler yönetmiştir. Türkiye’deki Psikiyatri alanındaki kaynak kitaplarında Geropsikiyatri ve Adli Psikiyatri konularında bölümler yazmıştır.

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Adli Tıp Enstitüsü’nde Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış; 2016 yılında emekli olmuştur. Emeklilik öncesi ve sonrasında hekimlere yönelik Adli Psikiyatri ve Geropsikiyatri eğitimlerinin yanı sıra; çeşitli platformlarda yaşlılıkta görülen hastalıklar konusunda (depresyon, demans özellikle Alzheimer) yaşlılara bakım veren yakınlarına, huzurevi ve bakımevi çalışanlarına eğitim vermekte, aydınlatmaya çalışmaktadır.

Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1970-1976) Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı (1976-1979), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi (1979-1983)