fbpx
Psk. Saime Begüm DİNÇ
Psk. Saime Begüm DİNÇ
Psikolog

Eğitim

  • Üniversite: Yaşar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü
  • Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Panik Bozuklukta Ayrılık Anksiyetesi ve Bağlanma Biçimlerinin İlişkisi

Lisans eğitimini 2015 yılında İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm Yüksek Şeref Derecesi ile tamamlamıştır. Lisans stajlarını Ege Üniversitesi Uygulamalı Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Bölümü, T.C. İzmir Valiliği Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve çeşitli özel anaokullarında tamamlamıştır. Bunun yanı sıra lisans eğitimi boyunca Toplum Gönüllüleri Vakfı’ nda (TOG) üç sene boyunca gönüllü psikolog olarak görev yapmış ve sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır. Anahtar eğitimler ve Sosyal Beceri eğitimleri vermiştir.

2016 yılında Kids Academy Anaokulları’ nda Kurum Psikoloğu ve Müdür Yardımcısı olarak görev almış, rehberlik çalışmaları ve aile görüşmeleri yapmıştır.

2017 yılında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Program’ nda lisansüstü eğitimine başlamış ve 2020 yılında tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimi boyunca iki ayrı özel lisede Okul Psikoloğu olarak görev almış ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesı (GATA) Psikiyatri Bölümü’ nde yüksek lisans stajını tamamlamıştır. Staj süresince Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’ni (MMPI), Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterleri, ve Nöropsikolojik testleri uygulama fırsatı bulmuş, bilişsel değerlendirme görüşmeleri, hasta takibi ve vaka formülasyonları yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi almış ve düzenli danışan takibi yaparak süpervizyon almıştır. Buna ek olarak diğer terapi ekolleri ile ilgili sunumlara katılıp araştırma ve okumalar yaparak kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Lisans: İzmir Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Şeref Derecesi) Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yüksek Lisans Tezi: Sosyal Medya Bağımlılığına Giden Yol: Bilişsel Çarpıtmalar Ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

Eğitimleri