Psk. Pınar ÇAKIR ATAMAN
Psikolog

Üniversite: Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı


Okuma testinin geliştirilmesi konulu lisans tezini 14.Ulusal Psikoloji Kongresinde sözlü ve 2006 International Test Conference, Brüksel’de poster bildiri olarak sundu. 2006-2007 arasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde otizm, zeka geriliği, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alanında zorluk yaşayan çocuklar ve onların aileleriyle çalıştı. 2007-2009 arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Kliniğinde görev yaptı. MMPI, WISC-r uygulama ve yorumlama eğitimi, stratejik aile terapisi eğitimini tamamladıktan sonra kaygı, suçluluk, kızgınlık, depresyon, korkular ve yas gibi travma sonrası semptomları ortadan kaldırmak için kullanılan kısa süreli bir terapi yöntemi olan EMDR eğitimini aldı.

Dr. Özlem Sürücü ile birlikte, Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde, Okul Öncesi Dönem (3-5 yaş) çocukların ailelerine yönelik “Anne Baba Eğitimleri” ni düzenlemektedir.Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsünde “Psikodrama” eğitimini sürdürmektedir.

Meslek hayatına, 2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Psikolog olarak devam etmektedir.

Üniversite: Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı

Eğitimleri