fbpx
Psk. Ceren Şimşek
Psk. Ceren ŞİMŞEK
Psikolog

Eğitim

  • Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü.
  • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı.
  • Yüksek Lisans Tezi: Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma ve Duygu Tanımanın Çocukluk Çağı Travmaları ile İlişkisinin İncelenmesi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde yurt dışı öğrenci değişim programına katılarak, altı ay boyunca Groningen Üniversitesinde eğitim görmüştür. Lisans öğrenciliği döneminde Ağustos 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ocak 2015-Şubat 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde staj yapmıştır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Ağustos 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında özel bir hastanede psikolog olarak çalışmış, özellikle postpartum depresyonu konusunda hastane bünyesinde doğum yapmış annelere ve ailelerine eğitim vermiştir.

Yüksek lisans eğitimi süresince Psikanalitik Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerinin yanı sıra WISC-IV, Beier Cümle Tamamlama Testi, MMPI, TAT ve CAT gibi testlerin uygulama ve yorumlama eğitimlerini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yatan hasta servisindeki ön değerlendirme görüşmelerinde ve vizitelerde gözlem yapmış, kendi görüşmesi için Prof. Dr. Elif Barışkın’dan süpervizyon almıştır. Bunun yanı sıra bir yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı kapsamında Doç. Dr. Sedat Işıklı’nın süpervizyonu eşliğinde psikodinamik yönelimli psikoterapi uygulamıştır. Prof. Dr. Ferhunde Öktem’den oyun terapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde “Demans için Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu, Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti ve Biyolojik Belirtilerin Araştırılması” isimli TÜBİTAK Projesi kapsamında altı ay boyunca 55 yaş ve üzeri katılımcılara Nöropsikolojik Test Bataryası uygulamış ve Modifiye Edilmiş Mini Mental Testin (3MS) Türkiye uyarlamasında yer almıştır. Ek olarak, yüksek lisans eğitimi sürecinde “Gelişimsel Bozuklukların Aile Sistemi Bağlamında İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK Projesinde 8 ay boyunca çocuklarla Berkeley kukla görüşmesi yapmıştır. Hacettepe Üniversitesinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibiyle eğitime katılmış ve norm çalışmasına katkı sağlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından atanmış olduğu Nallıhan Devlet Hastanesinde hastalarla yürüttüğü terapi seanslarının yanı sıra hastane personeline iş yerinde mobbing ve mobbingle bireysel ve kurumsal mücadele, öfke ve stres yönetimi, kişiler arası iletişim ve empati, çocuk istismarı gibi çeşitli konularda eğitimler vermiştir. Şu anda Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapisi eğitimi almaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği üyesidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı. Yüksek Lisans Tezi: Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma ve Duygu Tanımanın Çocukluk Çağı Travmaları ile İlişkisinin İncelenmesi.

Eğitimleri