fbpx
Psk. Ayşenur GÜNGÖR
Psk. Ayşenur GÜNGÖR
Uzman Klinik Psikolog

Eğitim

  • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
  • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
  • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen çeşitli araştırma ve TÜBİTAK projelerinde (Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Dikkat Yanlılığı) gönüllü araştırmacı olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler vermiştir.

TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu (TEDYÜV bursu) olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür.

TED Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi-IV) uygulama-puanlama eğitimi ile çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapisi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli çocuk değerlendirme envanterlerinin eğitimini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde yer almıştır. Başkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, bu süre zarfında Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İlk Adım Projesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur.

Çocuk-Ergen odaklı Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, oyun terapisi, sistemik ve psikobiyolojik yönelimli aile/çift terapileri sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve TEDU Mezunlar Derneği üyesidir.

Meslek hayatına 2018 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Eğitimleri