fbpx
Psk. Aybüke YARDIMCI
Psk. Aybüke YARDIMCI
Uzman Psikolog

Eğitim

  • Lise: Çorlu İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi (ÇAÖL)
  • Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Onur Öğrencisi), 2018
  • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi, 2020

Lisans eğitimini 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi psikoloji bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans sürecinde yüz nakli hastaları üzerinde yürütülen bir nöropsikolojik araştırmada araştırmacı asistanlık yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında gelişim psikolojisi alanında stajını özel bir kreşte; klinik psikoloji alanında stajını ise “Çorlu Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi servisi”, “Psikiyatri polikliniği ve yataklı servisi” ve “AMATEM” merkezlerinde tamamlamıştır.

2018 yılında TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi yüksek lisans programını kazanarak ve 2020 yılında bu bölümden “Uzm. Klinik Psikolog” ünvanı ile mezun olmuştur. Yüksek lisans sürecinde klinik stajını GATA “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniği” nde gerçekleştirmiş ve eş zamanlı olarak TED Üniversitesi Uygulamalı Klinik Psikoloji biriminde süpervizyonlu danışan takibinde bulunmuştur. Ek olarak gönüllü klinik stajını ise “Özlem Gülümser ve Hakan Balta’nın Gelişimsel Pediatri Kliniği” nde Uzm. Psk. Ekin Kayhan’ın yanında tamamlamıştır. Bu dönemde, TED Üniversitesi yüksek lisans eğitim programı dahilinde ebeveyn danışmanlığı ve davranışçı ergen psikoterapisi alanında Hacettepe Üniversitesi’nde Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç tarafından süpervizyon eğitimi almıştır. Çocuk merkezli yönlendirmesiz oyun terapisi alanında ise Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Gülsen Erden önderliğinde klinik süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitim süreci boyunca Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından Aile Terapisi teorik eğitimi ve Prof. Dr. Nur Serap Özer tarafından da Çocuk ve Ergenle Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimi bulunmaktadır. Ayrıca COVID-19 pandemi sürecinde TED üniversitesi psikoloji bölümü tarafından psikososyal destek amacı güden “TEDU COPeS” ekibinin bir parçası olarak görev almıştır. Yüksek lisans tezini ise “The Effect of Academic Rumination on Goal Orientations in Perfectionist Adolescents (Mükemmeliyetçi Ergenlerde Akademik Ruminasyonun Hedef Yönelimi Üzerindeki Etkisi” başlığıyla yazmıştır.

Yüksek lisans sürecine ek olarak Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde psikodramatist olmak amacıyla uzun süreli bir eğitim süreci içerisindedir. Bu eğitimin Hazırlık aşamasını tamamlamış olup Temel Aşaması’nda aktif olarak öğrenimine devam etmektedir.

Klinik alanda çocuk ve ergenlerde psikolojik değerlendirme yöntemleri olarak Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası, BİLNOT Bataryası (Nöropsikolojik Test Bataryası) Dikkat Testleri (Stroop, İşaretleme Testi ve Görsel- İşitsel Sayı Dizileri B Formu), Gazi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı (GEÇDA), Bender – Gestalt Görsel-Motor Algılama Testlerini aktif olarak uygulamaktadır.

Aktif olarak çocuklarla “kaygı, korku, öfke gibi duygular; mindfulness, sosyal beceri geliştirme gibi konular üzerine atölyeler düzenlemektedir. Şu anda da klinik çalışmalarını çocuk ve ergenler üzerinde yüz yüze ve online olarak gerçekleştirmektedir.

Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Onur Öğrencisi), 2018 Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi, 2020

Eğitimleri