fbpx
Nil Ateşoğlu
Nil ATEŞOĞLU
Eğitim Psikolojisi Uzmanı

Eğitim:

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Eğitim Psikolojisi Bölümü

  • Ankara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (Bilimsel Hazırlık)
  • Ankara Üniversitesi, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (300 saat teorik+160 saat uygulama+40 saat süpervizyon, toplam 500 saat)
  • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, Uzm.Dr.Alp Karaosmanoğlu
  • Bilişsel Davranışçı Terapi BDT Kuramsal Eğitimi, Prof.Dr.Hakan Türkçapar

Yüksek lisans eğitimi sürecinde eğitim ortamında ruh sağlığına ilişkin birçok ders alan Ateşoğlu, tez danışmanı Psk.Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu’ndan çocukta duygusal ve davranışsal bozukluklar eğitimlerini ve “Destekleyici Anababa Eğitimi” doktora dersini tamamlamıştır. Doktora dersi sürecinde ilkokullarda “7-11 Yaş Anababa Eğitim Programını” süpervizyon eşliğinde 13 hafta boyunca ailelere uygulamıştır.

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği’nden 0-6 yaş arası çocuklara yönelik geliştirilen “Denver 2 Gelişim Testi”, Küçük Ağaç Psikolojik Danışmanlık Merkezinden “Sınıf Yönetiminde Davranışçı Tekniklerin Kullanılması”, Madalyon Akademi’de “Aile, Çocuk ve Ergenlerle Görüşme Sürecinde Klinik Yaklaşım” ve Arzu Savaş’tan “Zihin Haritaları” eğitimlerini tamamlamıştır.

Tez sürecinde, çocuk ihmal ve istismarını önlemek için bir anababa eğitim programı geliştirmiş ve anababalara uygulamıştır. Birden çok okulda ve üçer haftalık süreçler ile verilen eğitim programında ihmal ve istismarın göstergeleri, risk faktörleri ve ihmal ve istismarın önlenmesi için gereken beceriler üzerinde durulmuştur.

2019 yılından bu yana Madalyon Kurumsal Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi’nde eğitim vermektedir.

Verdiği Eğitimler:

  • Anne Baba Ehliyeti
  • Etkili İletişim
  • Stres Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Zihin Haritaları

Meslek hayatına Madalyon Kurumsal-Akademi de devam etmektedir.

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Eğitim Psikolojisi Bölümü

Eğitimleri