fbpx

Eğitim

Madalyon Workshop

Eğitmen Psk. Nevin AVCI Psk. Ali TURAN Doç. Dr. Vahap Ozan KOTAN Psk. Deniz DURSUN Psk. Nihal TURAL Psk. Pınar DALDİKLER
Eğitim Süresi 22 Saat
Kontenjan 14
Yer Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere
Sertifika Katılım Belgesi
Tür Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Eğitimler
Eğitim İçeriği

Staj Tadında Bir Workshop Programına Hazır mısınız?

Eğitim Konuları ve Saatleri (İçerik Detayları için Sayfayı Aşağıya Kaydırınız)

OKB’de BDT 

 • Psk. Deniz Dursun
 • 07 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

EMDR

 • Psk. Nihal Tural
 • 07 Eylül 2020 Saat 14.00 – 17.00

Depresyonda BDT

 • Psk. Deniz Dursun
 • 08 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

Travma ve Yas

 • Psk. Nihal Tural
 • 08 Eylül 2020 Saat 14.00 – 16.00

Borderline Kişilik Örgütlenmesi

 • Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan
 • 09 Eylül 2020 Saat 10.00 – 11.00

Narsizm ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu

 • Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan
 • 09 Eylül 2020 Saat 11.00 – 12.00

Psikodinamik Açıdan Anoreksiya Nervoza

 • Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan
 • 09 Eylül 2020 Saat 12.00 – 13.00

Psikolojik Testler

 • Psk. Pınar Daldikler
 • 10 Eylül 2020 Saat 15.00 – 18.00

Anksiyete Bozukluklarında BDT

 • Psk. Ali Turan
 • 11 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

Aile Terapisi

 • Psk. Nevin Avcı
 • 11 Eylül 2020 Saat 13.30 – 15.30

Kimler Katılmalı:

Üniversitelerin psikoloji, PDR öğrenci ve mezunlarına yönelik.

Kontenjan: 

 • 14 Kişi

Eğitim Ücreti:

 • 1.000 TL (KDV Dahil)

Ayrıntılı bilgi:

Eğitim Koordinatörü
Özgür Alan
03124666616

Eğitim Konu İçerikleri

 • Tanım
 • OKB Alt Tipleri
 • Klinik Özellikler
 • OKB’de Psikoterapiler
 • OKB’de Tedavi Kılavuzu
 • Obsesyon sınıflandırılması
 • OKB’de Bilişsel Davranışçı Terapi Modeli
 • OKB’de Tedavi Süreci
 • OKB Ölçek İncelemesi
 • Davranışçı Teknikler

Psk. Deniz Dursun

07 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleri ile Yeniden İşlemleme ve Duyarsızlaştırma) terapisi, 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989)

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. . Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. Emdr terapi işlenmemiş veya yanlış işlemlenmiş anı ağlarına ulaşarak onların sağlıklı şekilde işlenmesi ve kişiye sıkıntı veren anılar olarak değil deneyimsel anılar olarak kalmasını sağlar.

Psk. Nihal Tural

07 Eylül 2020 Saat 14.00 – 17.00

 • Tanım
 • Klinik Görünüm
 • Vaka Üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi Tedavi Süreci
 • Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Farmakolojik Etki
 • Ölçütler
 • Epidemiyoloji
 • Etiyoloji
 • Tedavi Kılavuzları

Psk. Deniz Dursun

08 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

Travma, bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kalıcı etkiler bırakan, kaygılanmasına ve korku duymasına, streslenmesine ve çaresizlik hissetmesine sebep olan bir durumdur.

Travmatik olaylar bireyi bilişsel ve duyusal/duyuşsal açıdan etkilemektedir. Yaşanan olayların bu denli yoğun hissedilmesi ve olağan dışı kabul edilmesinin sebebi, kişinin deneyimlediği olumsuz olayın şiddetli olması ve başa çıkamamasıdır. Yas, sevdiğiniz birini, bir nesneyi veya oluşumu kaybettiğinizde duyduğunuz acı, öfke, kaygı gibi duyguların tümüdür.

Yas süreci sağlıklı atlatılmazsa patolojik ve kronik bir duruma dönüşebilir. Yas süreci doğası gereği farklıdır ve psikoterapide yaklaşımı da aynı şekilde farklıdır. Kayıpların çoğu yas süreci gerektirir ve bu sağlıklı bir yapıdır. Yaşanmayan yas birçok psikopatolojinin temelinde yer alır.

Psk. Nihal Tural

08 Eylül 2020 Saat 14.00 – 16.00

Literatürde kişilik bozukluklarının tanımlanmaları ile ilgili ilk çalışmalara göz attığımızda 1835’te Prichard’ın “ahlaki delilik” olarak çevirebileceğimiz kavramına rastlarız. Prichard entelektüel işlevlerin genel olarak korunduğu ancak duygulanım, mizaç, dürtüler ve ahlaki değerler açısından belirgin bozukluklar gösteren bireyler olduğunu ifade etmiştir. 1930’ların sonlarından itibaren klinisyenler şizofreni denilebilecek kadar hasta olmayan ancak klasik psikanalizden fayda göremeyecek kadar sıkıntılı “arada” durumlar tanımlamaya başlamışlardır.

Borderline kişiliğin ilk psikanalitik tanımı Reich’e dayandırılabilir. Wilhelm Reich impulsif karakter tanımıyla psikoz ve sağlıklılık arasında gidip gelen sınır olguları tanımlamış. Bu olgulardaki derin ambivalansa, pregenital öfkenin baskınlığına, belirgin ego ve süperego defektlerine ve primitif narsisizme dikkat çekmiş.

1980’lerden itibaren yapılan çalışmalarda borderline kişilik örgütlenmesinin içsel tutarlılığı olan bir sendrom olduğu, şizofreni ve major depresyondan farklı bir seyir gösterdiği, ailesel olabileceği ve bu hastaların ailelerinde şizofreni ve depresyon prevalansında artış olmadığı, TSSB ile %30 oranında komorbidite gösterdiği ancak bu sendromun oluşumunda çocukluk çağı travmasının bir gereklilik olmadığı şeklinde veriler elde edilmiştir.

Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan

09 Eylül 2020 Saat 10.00 – 11.00

Narsisizm psikanalizin çok önemli, üzerinde hala tam görüş birliğine varılamamış olan kuramlarından biridir. Freud, narsisizmi benliğin libidinal yatırımı olarak tanımlamıştır. Başka psikanalistlere göre özsevi bir gelişme dönemi, bir dürtü ya da dürtülerle diyalektik ilişki içinde olan bir oluşumdur. Özseviyi doğum öncesi yaşamda çocukla annenin psikofizyolojik bütünleşmesi olarak görenler de vardır. Kimlik ile narsisizm kavramı arasında yakın bir bağlantı vardır. Sağlam ve tutarlı bir kimlik, yalnızca yeterli bir özsevinin varlığında oluşabilmektedir. Kimlik insanın gelişimi sırasında farklı kaynaklardan beslenmektedir. Çok erken dönemdeki anne ve bebek arasındaki etkileşimden oluşur; erken özdeşimlerle desteklenip yapılandırılır; kendilik ve nesne tasarımlarının farklılaşması sürecindeyse daha da gelişir.

Narsisistik kişiler için başkaları büyüklüklerini kanıtlama görevindedirler. Başkasının hayranlığı onun varoluş nedenidir, görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi temel gereksinimidir. Ancak narsisistik kişi bu görevini yerine getirenleri şapkasını çıkararak selamlayamaz. Hayranlığı sürekli aramak onlara uyan, alçakgönüllülük ise uymayan özelliklerdir. Sürekli hayranlık arar ve bunun doyumunu yaşayamazlar. Narsisistik kişiler kolay kırılan ve alıngan kişilerdir. Yaralanıp kırıldıklarında geriye çekilip kendi kabuklarına kapanabilirler. Bu insanları değersizlendiren bir uzaklaşma, başkalarını yaralama amaçlı, bazen onların güçsüzlüklerini de yüzlerine vuran bir kapanmadır.

Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan

09 Eylül 2020 Saat 11.00 – 12.00

Psikodinamik Açıdan Anoreksiya Nervoza çoğunlukla genç kızlarda görülür. Erkeklerde bir hastalık tablosu olmaktan çok belli bir süreyi kapsayan yeme bozuklukları şeklinde ortaya çıkar. “Yemek yeme” hastalarda tiksinti ya da kilo alıp çirkinleşecekleri korkularıyla özdeşleşmiş gibidir. Bir eylem olarak “yeme” ilginç görüntüler sergiler. Bazen “yedim gibi” yapar, hiç yemezler; bazen lokmalarını ağızlarında tutarlar; bazen de saatleri alan özel bir yeme huyu geliştirirler. İştahı azalmış kişiler gibi görünürler, ama onları yemekten asıl alıkoyan yedikleriyle kilo alacakları, şişmanlayacakları, büyüyecekleri kaygı ve korkularıdır. Öte yandan hastaların bir kümesinin gerçekten iştahları yoktur. Bir kümesindeyse iştahın azaldığı hatta kaybolduğu ve hiç yemek yenmediği dönemleri, yiyeceklerin oburca/tıkınırcasına atıştırıldığı bir dönem izler.

Hastaların bitkinliği, aşırı zayıflığı ve “kurumuşluğuna” karşın, tüm etkinliklere katılmak istemesi ve düşsel alandaki taşkınlığı yadsıma savunma mekanizmasını ne denli yoğun kullandıklarının göstergesidir.

Anorektiklerin zaman içerisinde hastalıkları hakkında profesyonel oluşları sağaltımı güçleştiren önemli öğelerden bir tanesidir. Profesyonellik bu hastaların hastalık özelliklerini ya da sağaltımda öğrendiklerini yakınlarına, çoğunlukla da sağaltıma karşı profesyonelce kullanma becerilerini içerir.

Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan

09 Eylül 2020 Saat 12.00 – 13.00

Bu programda “Psikolojik Testler” konu başlığı altında aşağıdaki test ve ölçekleri tanıyacağız.

 • Gelişimsel testler
 • Zeka testleri
 • Dikkat Eksikliği  Hiperaktivite Bozukluğu testleri
 • Projektif testler
 • Duygu durumu değerlendirme ölçekleri ve testleri hakkında bilgilendirme ve test materyallerini tanıma.

Psk. Pınar Daldikler

10 Eylül 2020 Saat 15.00 – 18.00

Workshop ’un amacı; sizlere Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile bakış açısının temelini kazandırmaktır. Bu kapsamda bakış açımız anksiyetenin bedensel duyumlarla ilişkisinde  “Kaç ve Savaş” mekanizmasını anlamaya yönelik olmalıdır…

Bilişsel model, anksiyete çalışmalarında inançlar ve otomatik düşünceler arasındaki ilişkiye değinir.

Psk. Ali Turan

11 Eylül 2020 Saat 10.00 – 13.00

Eğitmen
Psk. Nevin Avcı
Psikolog
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji Uzmanlığı
Psk. Ali Turan
Psikolog
Lisans:  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, İngilizce Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı
Doç Dr Vahap Ozan KOTAN
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Psk. Deniz Dursun
Psikolog
Lisans:  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Tezli).
Psk. Nihal Turan
Psikolog
Üniversite: Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü
Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü
Psk Pınar Daldikler
Psikolog
Lise: Mustafa Kemal Lisesi
Üniversite: Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2 Yorumlar

 1. Fatma Gül Hesapcıoğlu 13 Ağustos 2020 at 13:50

  Eğitimlere katılmak İçin bilgi alabilir miyim teşekkürler

  • Sayın Hesapçıoğlu,

   Madalyon Workshop programımız 7-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Madalyon Akademi eğitim salonumuz’da Atatürk Bulvarı No:229 Kavaklıdere/Ankara adresimizde gerçekleşecektir.

   Eğitim’e kayıt işlemlerinizi https://www.madalyonakademi.com web adresinden gerçekleştirebilir ve daha detaylı bilgi almak için 0 312 466 66 16 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

   Saygılarımızla,

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.