fbpx

Eğitim

Madalyon Workshop 1. Oturum

1,375 TLKaydol!
Eğitmen Psk. Ayşenur GÜNGÖR Psk. Nevin AVCI Psk. Ali TURAN Doç. Dr. Vahap Ozan KOTAN Psk. Deniz DURSUN Psk. Nihal TURAL Psk. Pınar DALDİKLER
Eğitim Süresi 28
Kontenjan 14
Yer Online Eğitim
Sertifika Katılım Belgesi
Tür Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik
Eğitim İçeriği

Staj Tadında Bir Workshop Programına Hazır mısınız?

Eğitim Konuları ve Saatleri (İçerik Detayları için Tıklayınız)

1. Oturum

OKB’de BDT

 • Uzm. Klinik Psk. Deniz DURSUN
 • 10 Nisan 2021 Saat 15.00 – 18.15

Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Uzm. Klinik Psk. Ali TURAN
 • 12 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Uzm. Klinik Psk. Deniz DURSUN
 • 12 Nisan 2021 Saat 13.30 – 16.45

EMDR

 • Uzm. Klinik Psk. Nihal TURAL
 • 13 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

Kişilik Bozuklukları ve Borderline Kişilik  Örgütlenmesi

 • Doç. Dr. Vahap Ozan KOTAN
 • 13 Nisan 2021 Saat 19.15 – 21.15

Narsisizm ve Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Psikoterapi İlkeleri

 • Doç. Dr. Vahap Ozan KOTAN
 • 15 Nisan 2021 Saat 09.00 – 11.15

Travma ve Yas

 • Uzm. Klinik Psk. Nihal TURAL
 • 15 Nisan 2021 Saat 15.00 – 17.00

Aile  Terapilerinde İlk Görüşme Teknikleri

 • Uzm. Psk. Nevin AVCI
 • 15 Nisan 2021 Saat 19.15 – 21.15

Psikolojik Testler

 • Psk. Pınar DALDİKLER
 • 16 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

1.Çocuk ve Ergen ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

  • Psk. Pınar DALDİKLER
  • 17 Nisan 2021 Saat: 15.00 – 16.00

2.Çocuk Odaklı Aile ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

  • Uzm. Klinik Psk. Ayşenur GÜNGÖR
  • 17  Nisan 2021 Saat: 16.15 – 17.15

3.Yetişkinler ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

  • Uzm. Klinik Psk. Ali TURAN
  • 17 Nisan 2021 Saat: 17.30 – 18.30

1. Oturum Eğitim Ücreti:

 • 1.375 TL (KDV Dahil)

Ayrıntılı Bilgi:

Eğitim Koordinatörü
Özgür Alan
03124666616

Eğitim Konu İçerikleri

Tanım

 • OKB Alt Tipleri
 • Klinik Özellikler
 • OKB’de Psikoterapiler
 • OKB’de Tedavi Kılavuzu
 • Obsesyon sınıflandırılması
 • OKB’de Bilişsel Davranışçı Terapi Modeli
 • OKB’de Tedavi Süreci
 • OKB Ölçek İncelemesi
 • Davranışçı Teknikler

Uzm. Klinik Psk. Deniz DURSUN

10 Nisan 2021 Saat 15.00 – 18.15

Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile bakış açısının temelini kazandıracağız. Bu kapsamda bakış açımız anksiyetenin bedensel duyumlarla ilişkisinde  “Kaç ve Savaş” mekanizmasını anlamaya yönelik olmalıdır…

Bilişsel model, anksiyete çalışmalarında inançlar ve otomatik düşünceler arasındaki ilişkiye değinir

Uzm. Klinik Psk. Ali TURAN

12 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

Tanım

 • Klinik Görünüm
 • Vaka Üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi Tedavi Süreci
 • Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Farmakolojik Etki
 • Ölçütler
 • Epidemiyoloji
 • Etiyoloji
 • Tedavi Kılavuzları

Uzm. Klinik Psk. Deniz DURSUN

12 Nisan 2021 Saat 13.30 – 16.45

EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleri ile Yeniden İşlemleme ve Duyarsızlaştırma) terapisi, 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989)

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. . Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. Emdr terapi işlenmemiş veya yanlış işlemlenmiş anı ağlarına ulaşarak onların sağlıklı şekilde işlenmesi ve kişiye sıkıntı veren anılar olarak değil deneyimsel anılar olarak kalmasını sağlar.

Uzm. Klinik Psk. Nihal TURAL

13 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

İnsanların davranış ya da görünüşlerine göre sınıflandırılmaları çok eskilere dayanır. Hipokrat ve Galeneus yüzyıllar önce kanlı (sanguin), sarı safralı (kolerik), kara safralı (melankolik) ve balgamlı (flegmatik) kişilikleri tanımlamışlardır. Freud psikoseksüel gelişim kuramı ışığında, kişilik yapılarını özgül çatışma, savunma ve davranışların oluşturduğu ruhsal bir bütün olarak anlama olanağını sağlamıştır. Literatürde kişilik bozukluklarının tanımlanmalarıyla ilgili ilk çalışmalara göz attığımızda ise Prichard’ın entelektüel işlevlerin genel olarak korunduğu ancak duygulanım, mizaç, dürtüler ve ahlaki değerler açısından belirgin bozukluklar gösteren bireyler olduğunu ifade ettiğini görürüz. 1930’ların sonlarından itibaren klinisyenler şizofreni denilebilecek kadar hasta olmayan ancak klasik psikanalizden fayda göremeyecek kadar sıkıntılı “arada” durumlar tanımlamaya başlamışlardır.

Borderline kişiliğin ilk psikanalitik tanımını dayandırılabileceğimiz Wilhelm Reich, impulsif karakter tanımıyla psikoz ve sağlıklılık arasında gidip gelen sınır olgulardan söz etmiştir. Reich bu olgulardaki derin ambivalansa, pregenital öfkenin baskınlığına, belirgin ego ve süperego defektlerine ve primitif narsisizme dikkat çekmiştir. Kernberg ise borderline hastaların yapısal olarak taşıdıkları oral agresyona vurgu yapmıştır. Masterson ve Rinsley’in annenin aşırı ilgisine yaptıkları vurgu pek çok çalışmada sorgulanmış ve borderline hastaların genelde annelerini uzak ve ilgisiz olarak tanımladıkları ve sadece annedense her iki ebeveynle sorunlu bir ilişkiye sahip oldukları ortaya konmuştur. Erken yaşam dönemlerinde kayıplar, ayrılıklar, fiziksel ve özellikle cinsel istismar, ihmal borderline hastalarda öne çıkan yaşam olaylarıdır.

Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan

13 Nisan 2021 Saat 19.15 – 21.15

Narsisizm psikanalizin çok önemli, üzerinde hala tam görüş birliğine varılamamış olan kuramlarından biridir. Freud, narsisizmi benliğin libidinal yatırımı olarak tanımlamıştır. Başka psikanalistlere göre özsevi bir gelişme dönemi, bir dürtü ya da dürtülerle diyalektik ilişki içinde olan bir oluşumdur. Özseviyi doğum öncesi yaşamda çocukla annenin psikofizyolojik bütünleşmesi olarak görenler de vardır. Kimlik ile narsisizm kavramı arasında yakın bir bağlantı vardır. Sağlam ve tutarlı bir kimlik, yalnızca yeterli bir özsevinin varlığında oluşabilmektedir. Kimlik insanın gelişimi sırasında farklı kaynaklardan beslenmektedir. Çok erken dönemdeki anne ve bebek arasındaki etkileşimden oluşur; erken özdeşimlerle desteklenip yapılandırılır; kendilik ve nesne tasarımlarının farklılaşması sürecindeyse daha da gelişir.

Narsisistik kişiler için başkaları büyüklüklerini kanıtlama görevindedirler. Başkasının hayranlığı onun varoluş nedenidir, görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi temel gereksinimidir. Ancak narsisistik kişi bu görevini yerine getirenleri şapkasını çıkararak selamlayamaz. Hayranlığı sürekli aramak onlara uyan, alçakgönüllülük ise uymayan özelliklerdir. Sürekli hayranlık arar ve bunun doyumunu yaşayamazlar. Narsisistik kişiler kolay kırılan ve alıngan kişilerdir. Yaralanıp kırıldıklarında geriye çekilip kendi kabuklarına kapanabilirler. Bu insanları değersizlendiren bir uzaklaşma, başkalarını yaralama amaçlı, bazen onların güçsüzlüklerini de yüzlerine vuran bir kapanmadır.

Doç. Dr. Vahap Ozan Kotan

15 Nisan 2021 Saat 09.00 – 11.15

Travma, bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kalıcı etkiler bırakan, kaygılanmasına ve korku duymasına, streslenmesine ve çaresizlik hissetmesine sebep olan bir durumdur.

Travmatik olaylar bireyi bilişsel ve duyusal/duyuşsal açıdan etkilemektedir. Yaşanan olayların bu denli yoğun hissedilmesi ve olağan dışı kabul edilmesinin sebebi, kişinin deneyimlediği olumsuz olayın şiddetli olması ve başa çıkamamasıdır. Yas, sevdiğiniz birini, bir nesneyi veya oluşumu kaybettiğinizde duyduğunuz acı, öfke, kaygı gibi duyguların tümüdür.

Yas süreci sağlıklı atlatılmazsa patolojik ve kronik bir duruma dönüşebilir. Yas süreci doğası gereği farklıdır ve psikoterapide yaklaşımı da aynı şekilde farklıdır. Kayıpların çoğu yas süreci gerektirir ve bu sağlıklı bir yapıdır. Yaşanmayan yas birçok psikopatolojinin temelinde yer alır.

Uzm. Klinik Psk. Nihal TURAL

15 Nisan 2021 Saat 15.00 – 17.00

Psk. Nevin AVCI

15 Nisan 2021 Saat 19.15 – 21.15

Bu programda “Psikolojik Testler” konu başlığı altında aşağıdaki test ve ölçekleri tanıyacağız.

Gelişimsel testler
Zeka testleri
Dikkat Eksikliği  Hiperaktivite Bozukluğu testleri
Projektif testler
Duygu durumu değerlendirme ölçekleri ve testleri hakkında bilgilendirme ve test materyallerini tanıma.

Psk. Pınar DALDİKLER

16 Nisan 2021 Saat 09.00 – 12.15

1.Çocuk ve Ergen ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

Çocuk ve Ergen terapisinde sadece çocukla ve ergenle değil zaman zaman değişkenlere bağlı olarak aileyle de çalışılınır. Çocuk ile başlayan süreç ve teknik ayrıdır; ergen ile başlayan süreç ve teknik ayrıdır.  Bu eğitimin amacı çocuk ve ergen terapisinin ilk görüşme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları içerir. Örneğin;

 • Anamnez alma,
 • Neden gelindiğini ve ne çalışacağını belirleme,
 • Yönlendirmenin ne zaman yapılacağını belirleme,
 • Kendini tanıtma ve süreçteki rolünü ifade etme,
 • Çocukla İlişki kurma,
 • Ergen bireyle ilişki kurma, terapötik ittifak  kurma ve çalışma sürecinin çerçevesini belirleme,
 • Aile ile ilişki kurma, aileyi tanıma,
 • Aileyle nasıl bir sürecin başlanacağının belirleme,

Psk. Pınar DALDİKLER

17 Nisan 2021 Saat: 15.00 – 16.00

 

2.Çocuk Odaklı Aile ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

Çocuk Odaklı Aile görüşmesi, çocuk-ergenle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının psikoterapi sürecinin başlangıcında bilgi toplamak adına aile ve çocukla gerçekleştirdiği bir görüşme türüdür. Aile bir “sistem”; aile üyeleri ise “sistemin bir parçası” olarak düşünülür. Çocuk Odaklı Aile görüşmesine aile öyküsü alarak başlanır. Ailenin başvuru sebebi, çocuğun ortaya çıkardığı semptom ve semptomun işlevi incelenir. Ailenin hazır bulunuşluk düzeyine göre psikoeğitim verilir. Çoğu ailenin ilk görüşmeyle ilgili kaygıları vardır. Ailenin endişelerini gidererek yürütülecek sağlıklı bir ilk görüşme, psikoterapi sürecinin en önemli parçasıdır.

Uzm. Klinik Psk. Ayşenur GÜNGÖR

17  Nisan 2021, Saat: 16.15 – 17.15

 

3.Yetişkinler ile Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri

Yetişkinler ile Bireysel Psikoterapi’ de ilk görüşme  için temel teknikleri aktaracağız. İlk görüşmeyi diğer görüşmelerden ayıran en önemli özellik diğer seansların devamlılığı üzerine olan etkisidir ve ilk terapötik ilişki kurulumunun temellerini oluşturmasıdır. İlk görüşme içerisinde yer alan çalışma prensipleri,  danışan ile ilişkiyi kurmak, bilgi toplamak ve terapotik ittifak’ın düzenlenmesidir.

Uzm. Klinik Psk. Ali TURAN

17 Nisan 2021, Saat: 17.30 – 18.30

Eğitmen
Psk. Ayşenur Gungor
Uzmn. Psikolog
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Psk. Nevin Avcı
Psikolog
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji Uzmanlığı
Psk. Ali Turan
Psikolog
Lisans:  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, İngilizce Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı
Doç Dr Vahap Ozan KOTAN
Psikiyatri Uzmanı
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Psk. Deniz Dursun
Psikolog
Lisans:  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü. Yüksek Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Tezli).
Psk. Nihal Turan
Psikolog
Üniversite: Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü
Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü
Psk Pınar Daldikler
Psikolog
Lise: Mustafa Kemal Lisesi
Üniversite: Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

0 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.